Recepția finală a bl. I, II, III din Complexul Locativ de pe str. Alba Iulia 75/22

30.01.2015

Compania "Basconslux" SRL anunță persoanele ce au procurat apartamente din incinta bl. I, II, III, aflate la adresa:
str. Alba Iulia 75/22, că acestea au fost date în exploatare.

Deasemenea, vă aducem la cunoștință că a început procedura de transmitere a actului de proprietate,
persoanelor ce au procurat  apartamente în blocurile respective.

Cumpărătorul este atenționat, ca la următoarea prezentare, să dețină următoarele acte:
1) Contractul de investiţii autentificat notarial
2) Bonurile de plată / Confirmările  transferelor bancare
3) Buletinul de identitate / Procura în original + buletinul de identitate în baza căruia s-a întocmit procura

Vă puteți apropia pentru semnarea actului, la oficiul localizat pe str. Lev Tolstoi 24/1, între orele 9:00 - 17:00, de luni pînă vineri.